woensdag 31 maart 2010

Het Parool...Max Pam


André Rouvout, minister van Jeugd en Gezin, heeft geen opdracht willen geven voor een onderzoek naar het seksueel misbruik in rooms-katholieke instellingen. De minister laat dat liever over aan zijn medechristen Deetman, die door de roomsen is ingehuurd om na te gaan wat zich op die internaten heeft afgespeeld.
De kinderen van Nederland zullen blij zijn wanneer de demissionaire Rouvout is opgehoepeld met zijn kleuterministerie voor Kinderverkrachting en Struisvogelarij. Ziet hoe hij de kindertjes tot zich laat komen, terwijl men op zijn departementje uit de neus staat te eten. Verjaard is het toverwoord. Ook het Openbaar Ministerie kijkt graag de andere kant uit en laat het probleempje liever in christelijke kring oplossen.
Aan de andere kant: hoe zit het met Gregorius Nekschot?
Dat is die cartoonist – weet u nog? – die een paar jaar geleden met veel geweld van zijn bed werd gelicht, omdat hij voor moslims beledigende tekeningen had gemaakt. Persoonlijk vond ik het geen onaardige prenten, al moest ik ineens overal lezen dat de vrijheid van meningsuiting weliswaar hoog in het vaandel staat, maar dat die Nekschot helemaal niet kan tekeningen. Het zij zo. Daarna is niet veel meer van de zaak vernomen en ik dacht al dat die inmiddels was verjaard.
Of geseponeerd.
Maar dat blijkt niet het geval.
Dankzij de nimmer aflatende inspanningen van Paul Velleman, Officier van Justitie te Amsterdam, loopt de zaak nog steeds. Nog niet zo lang geleden zag Velleman af van de vervolging van Gretta Duisenberg en Harry van Bommel, die twee intifadastrijders die waren opgemarcheerd te midden van het gepeupel dat “Hamas! Hamas, Joden aan het gas!” had geroepen.
Joden met een hoofdletter, dat wel.
Maar met het loslaten van Gregorius Nekschot heeft Paul meer moeite. Dat is des te merkwaardiger, omdat ik uit de stukken van Kustam Bessems in De Pers opmaak dat de actie tegen Nekschot vooral tot stand is gekomen op instigatie van de beroemde pseudo-Iman en haatprediker Abdul Jabbar van der Ven. Misschien herinnert u het zich nog dat deze bekeerling bij Andries Knevel opzien baarde door Geert Wilders dood te wensen. Weliswaar was het voor Abdul Jabber nog een brug te ver om zelf Wilders een mes tussen de ribben te steken, maar een mooie, voortwoekerende kanker had Wilders wel verdiend.
Een fijn mens, die Van der Ven, en een rolmodel voor iedere moslim. Logisch dat hij onder het bezielend oog van Paul Velleman nog altijd vrij rondloopt.
Kustam Bessems vond uit dat de 88 meldingen in het dossier van het Openbaar Ministerie afkomstig zijn van het Meldpunt Discriminatie Internet, een van die vele instanties die zich met subsidiegeld een nutteloos bestaan weten te verzekeren. Bessems vond ook uit dat die meldingen bijna steeds binnenrolden, wanneer Van der Ven een oproep had gedaan op een of andere website. Kortom, die halve gare Van der Ven hoefde maar weer iets te roepen of andere halve garen stonden klaar om te klagen. Het Meldpunt Discriminatie, altijd goed voor werkverschaffing, pakte de klachten op, ging ermee naar het OM.
En zo werd over Nekschot een dossier opgebouwd.
Ondertussen verhoorde Velleman enkele getuigen-deskundigen, onder wie Koos van Weringh, die niet alleen criminoloog is, maar ook een groot kenner van politieke prenten. “Wat deze tekenaar is overkomen lijkt mij een sterk staaltje van machtsvertoon van het politiële en justitiële apparaat. Mij is uit de Nederlandse geschiedenis geen voorbeeld bekend van een gearresteerde karikaturist.”, zei Van Weringh.
Wel memoreerde hij een zaak uit 1936, toen een spotprent over Hitler strafbaar werd geacht, omdat daarin “belediging van een bevriend staatshoofd” werd gezien. Tevens werd de Arabist Hans Jansen ontboden, die het ook voor Nekschot opnam en het Openbaar Ministerie “laf” noemde. Jansen voelde hij zich geschoffeerd, toen het OM zijn woorden in het dossier tot één zinnetje terugbracht.
Enfin, het is een zaak om eindeloos mee door te gaan, maar mij lijkt het toch verstandiger eindelijk eens op te houden met al deze flauwe kul.
Velleman, ga kinderverkrachters vangen!

Het Parool, maart 2010
Nederland is te benijden om zijn columnisten.
Dank aan HDW.

Geen opmerkingen: