maandag 4 mei 2009

In Frankrijk


Franse gevangenissen geblokkeerd door ontevreden cipiers
04/05/2009 15:46
Franse gevangenisbewakers, die protesteren tegen de verschrikkelijke werkomstandigheden omwille van de overbevolking in de gevangenissen, hebben een "progressieve blokkade" van de Franse gevangenissen in gang gezet. Die instellingen worden beschouwd als één van de ergste van Europa.
De drie belangrijkste vakbonden verzetten zich tegen een overplaatsverbod en de afscheiding van gevangenen. De bewakers hebben meerdere uren de toegang tot de grote gebouwen verhinderd totdat de politie ingreep met het gebruik van traangas. De cipiers hekelen de effecten van de overbevolking op hun werkomstandigheden: "meer en meer geweld, zelfmoorden, agressie tussen gevangenen, agressie jegens het personeel, ...", vatte een leider van de vakbond CGT-Pénitentiaire samen. "De gevangenissen zijn plaatsen van geweld en vrees", meent het rapport 2009 van de algemene controleur van de gevangenissen. Hij doelt op de onveiligheid in de douches of op de wandelpaden. Die gebieden worden bestempeld als de "zones van het onrecht". De vakbonden gaan vanaf woensdag nog meer acties ondernemen als de Franse minister van Justitie, Rachida Dati, geen vooruitgang boekt. (BEH)

Prison : (Paris, France) - According to whistle-blower and former prison official Veronique Vasseur, this prison was a hellhole, where prisoners were forced to live out their sentences in concrete cells full of rats and lice. Inmates were prone to lose their sanity as they dealt with the harsh daily realities of life at La Sante - which translates, ironically, to “health” in the English language. The well being of inmates was very low on the list of priorities for the French administrators of this torture chamber on a grand scale: weaker inmates were routinely enslaved by stronger ones, and rapes were a daily event at the prison. Suicide was rampant at la Sante, with a staggering 122 self-inflicted deaths of prisoners in 2002, and 73 more by mid 2003. The tendency to suicide could be linked to the terrible living conditions that plunged inmates into clinical depression: overcrowding, understaffing, and prison violence led these people to swallow drain cleaner in order to end their suffering once and for all.

Geen opmerkingen: